Aktuality

<< novější aktuality

:: 22. - 23. kv?ten - Kramolín

Sobotní závod byl nado?ekávání povedený, po no?ním dešti tra? brzy oschla, sekce byly postaveny hodn? jezdiv? a po dlouhé dob? bylo i pár t?žkých sjezd? a seskok?. Jediným místem, které by mohli po?adatelé na p?íšt? vynechat, jsou ty jejich kluzké kmeny. Jedou se už dost dlouho a rozbíjejí se na nich i tak zkušení jezdci jako je Petr Mašek (viz. foto).
Myslím, že sobotní sekce se p. Kohoutovi a p. Petrá?kovi opravdu povedli.
V ned?li nám na první sekci napadlo trošku sn?hu a v cca 3 C° to nebylo zrovna nic p?íjemného. Tra? se zdála asi stavitel?m po sobot? moc „jednoduchá“ tak jí Elit? trochu p?ed?lali. V kombinaci s po?asím to bylo opravdu výživné. Nakonec jsme to ale zvládli a n?kte?í z teamu byli i na „bedn?“.

Kat. Elite - David Kadlec - 5. a 4. místo
Kat B Ji?í Fikejz - 12. a 8. místo
Kat C Ji?í Rathouský – 5. a 3. místo
Kat S Jindra Klaus - dvakrát 4. místo

P?íští dva závody nás ?ekají 5. - 6. 6. v Pezinoku na Slovensku
Fotky ze závod? a výsledky najdete zde: [ >>> ]
,   00:00:00

:: 8. -9. kv?ten - B?ežany u Pa?ejova

Máme za sebou první závod Mistrovství ?R v trialu.
Start v nových kategoriích pro Jirku Fikejze (kat B) a Jirku Rathouského (kat C) byl o?ekáváním pro celý team, oba za?ali v postupném porážení mnohdy o mnoho let starších a zkušen?jších jezdc?.
Na velmi obtížné a kluzké trati zajel každý dle svých možností .

Kat. Elite - David Kadlec - dvakrát 4 místo
Kat B Ji?í Fikejz - 10 a 12 místo
Kat C Ji?í Rathouský – 4 a 3 místo
Kat S Jindra Klaus - 4 a 3 místo

P?íští dva závody nás ?ekají 22. - 23. 5. v Kramolín?.

Výsledky ve formátu excel m?žete stáhnout zde:
Fotky ze závod? si m?žete prohlédnout zde: [ >>> ]
,   00:00:00


Rychlé odkazyTRIAL ST - 125 ST R 2019 | 250 ST R 2019 | Trial Factory Replica 2019 | 300 ST R 2019
AKTUALITY E-MAILEM

Vyplňte zde svůj e-mail a budete dostávat aktuální informace.

7703


leonelli SKF Michelin Minerva Oilinstagram sherco.cz


PageRank